10 โปรแกรม Search Engine มีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร ?

โปรแกรม Search Engine ที่ทั่วโลกนิยมใช้งาน มีอะไรบ้าง ?